3131,b  
1 [ ] AED CVR DE SVA PECVNIA F[
2 ]ORO VSQVE AD FEINES STRAV[
3 ]M A *SVMMO AD EMPORIVM STRA[]