3136  
1 [ ]LLEIV[
2 ]++ V B Q Q I[
3 ] VOBIS []B[]