3157,h  
1 [ ]LAVDIV[
2 ] SEXSTILIV[ ]
3 DVO *V[
4 ]E SEN []