3442  
1 [
2 ]PHI NEGOTIANTVR
3 [] •PAFIAI
4 [ ] •PAFWI •RWMAIOI