3449k  
1 VINVLEIA L L
2 CALENA HEIC
3 SITA *ST
4 FILIA VT POTVIT
5 NON VT VO[]IT