Vorwort
KWIC Gesamt
KWIC Akeph
KWIC Zahlen
INDEX Gesamt
INDEX Rückl
INDEX Abk

prior « pagina 5 » posterior
: =
  
X= X :
  
2917,d-(1)
OCO SVO IN *FR[] | P =CXX= IN *AGRO P =
  
XC[]= | SIBEI ET SVEIS :
  
3449a-(7)
: SEX SEXTI | FILIVS | CORNO | V A =
  
XI= :
  
3356-(4)
: K =
  
XI= =XIII= :
  
2935\nb\-(1)
 L PAENIO | IN AGR P =XII= | IN FRO P =
  
XII= :
  
3012-(4)
: =[]
  
XII= :
  
3605,b-(1)
: K =
  
XII[]= || :
  
2932a\nb\-(1)
: C CASSIVS | C L ELEVTER | IN FR P =
  
XII= | IN AG P =XIIX= :
  
3008a-(3)
IS POSTERIS *QVE | EORVM | IN FRONT P =
  
XII= IN AGR P =XVI= :
  
3000-(5)
HERMIA | T GAVI T L PAENIO | IN AGR P =
  
XII= | IN FRO P =XII= :
  
3012-(3)
: K =XI= =
  
XIII= :
  
2935\nb\-(1)
: D =
  
XIII= || :
  
2932-(1)
: P QVIRINVS T F | IN F P =
  
XIII= IN L P =X|IIII= :
  
3290-(2)
P QVIRINVS T F | IN F P =XIII= IN L P =
  
X|IIII= :
  
3290-(2)
IEBERTEIS | ET LEIBERTABVS | IN FRO P =
  
XIIII= | IN AGR P =XIIX= :
  
3023-(6)
 LANI C F | HOR DISSIO | IN FRONT | P =
  
XIIII= | IN AGRVM | P =XV= | PATER ĞEğT FIĞL
  
3178-(4)
C L ELEVTER | IN FR P =XII= | IN AG P =
  
XIIX= :
  
3008a-(4)
 | MELLARI DE SACRA VIA | IN [ ] IN A =
  
XIIX= :
  
3021-(6)
ERTABVS | IN FRO P =XIIII= | IN AGR P =
  
XIIX= :
  
3023-(7)
| P L L IRENAI | ET OLVMPI | IN FRO P =
  
XIIX= | IN AGR P =XX= :
  
3001-(4)
PRAECO ET DISSIGNATO[] | [] F IN FR P =
  
XIIX= LICINIA CN L ATHENA :
  
2997a-(2)
 ATTIVS M F [] | HA[]EX LEG [] | AN =[]
  
XIV= CON[ | ]""DC[ | ] OBVLC[] | [] :
  
3282-(3)
: P SERVEILIVS | VEIXIT AN =
  
XIX= :
  
3349-(2)
: =
  
XIX= :
  
3598b,k-(1)
: []NIA POISCNIA VIXS[ ]OS =
  
XV[]= :
  
3367c-(1)
[] I[]IO CAESARE | M LEPIDO COS A D | =
  
XV= K NOV MVSTA | PIVS M PACCIVS P F | FAL R
  
2939-(4)
| IN FRONT | P =XIIII= | IN AGRVM | P =
  
XV= | PATER ĞEğT FIĞLğIVS :
  
3178-(6)
TIONEM BELLI NAVALIS | ((SESTERTIOS)) =
  
XVCC= REI *PVBLICAE DONAV[ | ]NC DECVRIONES 
  
3031a-(43)
E | EORVM | IN FRONT P =XII= IN AGR P =
  
XVI= :
  
3000-(5)
P F LVCVLLVS | [] P F TERTIVS | [ ] Q =
  
XVI= :
  
3427-(5)
« © AVXILIA EPIGRAPHICA (Programm) • 2004 • © BBAW-CIL (Text) »